Upplevelsebaserat lärande

Upplevelsebaserat lärande är en metod som låter deltagarna behandla problem tagna ur verkligheten i en simulerad miljö. Pedagogiskt Centrum utvecklar spel och upplevelser som väcker engagemang och delaktighet. Våra spel är kostnadsfria att använda och du hittar dem i Speldatabasen.

Vi genomför också temapass på skolor, FN- och EU-rollspel, kompetensutveckling för personal samt utvecklar nytt material.

Temapass på skolor

Vi genomför temapass med upplevelsebaserat lärande. Temapasset innebär att vi genomför ett eller flera av våra spel med en eller flera elevgrupper. Vi står för hela genomförandet, både planering, eventuellt material som behövs och efterdiskussion med eleverna efter spelet. Temapass kan vara på halv- eller heldag beroende på antal elever och spel.Vill du att vi genomför ett temapass på din skola? För information om pris och bokning, kontakta oss på (beroende på vad för tema du önskar):

Temapass i andra sammanhang än skola

Om din organisation önskar ett upplevelsebaserat temapass i något annat sammanhang än skola, kontakta Carolina Dahlberg på carolina.dahlberg@grkom.se.

FN- och EU rollspel

I FN-rollspelet är alla elever delegater i antingen Säkerhetsrådet eller Generalförsamlingen, och under en eller flera dagar agerar de som sina roller och representerar sina länder i en simulering av det riktiga FN eller EU. Vi genomför FN- och EU-rollspel i både grund- och gymnasieskolan.

Varje år genomför vi ett 20-tal FN- och EU-rollspel på skolor runt om i Göteborgregionen. Rollspelen är spännande och utmanande för eleverna som både får färdighetsträning inom retorik och språk samt kunskap om internationella relationer, olika länders kultur och värderingar, FNs eller EUs roll i samarbete och konflikthantering samt sakkunskap om spelets aktuella tema. Vi genomför spel på både svenska och engelska.

Rollspelets tema avgränsar elevernas arbete och styr vad förhandlingarna handlar om. Teman för FN- och EU-rollspel kan till exempel vara:

 • Hållbar utveckling
 • Kvinnors fri- och rättigheter (FN Resolution 1325)
 • Barns rättigheter (Barnkonventionen)
 • Vatten och mat
 • Utbildning
 • Samtida konflikter i världen

Vill du ha FN- eller EU-rollspel på din skola eller har du frågor om FN- och EU rollspelen? Kontakta då Rasmus Jonsson på rasmus.jonsson@grkom.se

Utveckling av nytt material

Vi utvecklar kontinuerligt nytt material via de olika projekt som drivs inom vår verksamhet. Nya material inkluderar både rollspel, brädspel, webbspel och andra slags interaktiva upplevelser som främjar lärande. Om du och din organisation är intresserade av ett samarbete för att utveckla nytt material med oss, tveka inte att ta kontakt med oss.Vi har lång erfarenhet av arbete med spel i undervisning och allt vårt arbete gentemot skolan är förankrat i såväl styrdokument som praktiska förutsättningar för användning av material. På Pedagogiskt Centrum arbetar experter inom didaktik, IKT, speldesign, grafik och webbutveckling - tillsammans täcker vi ett brett och spännande utvecklingsområde i gränslandet mellan pedagogisk-, upplevelse- och interaktionsdesign.

Även om vi inte är en vinstdrivande organisation är vi beroende av extern finansiering för vårt arbete. Finansieringsmodellerna kan variera från projekt till projekt. Vi kan arbeta som partner till ideella organisationer som har sökt medel till ett projekt, som utförare av ett uppdrag åt en myndighet eller organisation, eller som projektägare som söker medel på egen hand.

Exempel på material som vi tagit fram är:

 • Pank samt Kosto, i samarbete med Konsument Göteborg
 • En by som alla andra, i samarbete med Forum för Levande Historia
 • En glidande skala, i samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen
 • Fair Sex: Nätverket, i samarbete med Realstars IF
 • Kollektivet, i samarbete med Internationella programkontoret (nuvarande UHR).
 • Diskrimineringsdomstolen, i samarbete med Kungsbacka kommun och Brottsförebyggande Rådet
 • Lärarhandledningen Strömtjuven i projektet Förskolevis, i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt Interactive Institute
 • @Jobbet som vi utvecklat med hjälp av finansiering från .SE Internetfonden

Övrigt

Har du andra idéer på vad vi kan hjälpa dig med? Tveka inte att kontakta oss.