Sex och samlevnad

Skolan har en viktig roll att spela både när det gäller att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter och för att låta eleverna diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. Pedagogiskt Centrum arbetar med fokus på ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Flera av våra spel och övningar berör ämnet, vi anordnar konferenser och genomför temapass med skolklasser. Vi har ett nära samarbete med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa, vilket genom åren har resulterat i såväl utbildningar, nya läromedel som gedigna utredningar.

SRHR.se - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Hemsidan www.SRHR.se är ett resultat av det nära samarbetet mellan Pedagogiskt Centrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sidan är tänkt att fungera som en resurssida med omvärldsbevakning, material, spel och information för personal inom skola och ungdomsmottagning. Här kan du också ta del av läromedlen Hur säger man? och Hur gör man?, två böcker som tagits fram som stöd för att inkludera SRHR på SFI.