Filmproduktion

GR Utbildning Multimediastudion har under de senaste åren etablerat sig som en betydelsefull producent av pedagogiska läromedel på film. Med filmen som medel kan värdefulla insikter och erfarenheter dokumenteras och göras tillgängliga för en bred publik.


 Vi hjälper er att dokumentera och visualisera projekt, nya pedagogiska angreppssätt och nya arbetsmetoder – i första hand inom Göteborgsregionen, men även i övriga Sverige och Europa. Exempel på filmuppdrag kan vara dokumentation av projekt, läromedel för skolan, informations- och reklamfilmer för GRs samarbetsprojekt, intervjureportage, filmdokumentärer och filmning av konferenser. Filmen kan visas på er hemsida, ert intranät, i mobilen eller ges ut på dvd.


Vinsterna med att låta en film att presentera och synliggöra er verksamhet eller något av era projekt är många:

  • en film berör och är ofta betydligt lättare att ta till sig än skriftlig information
  • det är ett enkelt sätt att åskådliggöra det ni vill få fram anpassat till de målgrupper som ni vill nå
  • film är ett effektivt sätt att nå ut till många människor
  • med gemensamma filmvisningar kan ni vara säkra på att alla verkligen får informationen
  • ni kan vara säkra på att innehållet blir detsamma vid varje presentationstillfälle, vilket inte alltid är fallet med muntliga dragningar.