Demokrati och delaktighet

Det är en del av skolans uppdrag att förmedla demokratiska värderingar och en människosyn som främjar jämlikhet och jämställdhet. Pedagogiskt Centrum arbetar i alla projekt medvetet för att vår verksamhet ska främja en jämställd och likvärdig skola.

Vi genomför även uppdrag som direkt syftar till ökad medborgardialog, ungas inflytande och demokratiska värderingar.

 

Projekt, material och verksamheter

Demokratitorg
Demokratitorg innebär att politiker och unga människor från Västra Götalandsregionen möts och diskuterar aktuella och angelägna frågor. De unga ges möjlighet att lyfta sina tankar och åsikter direkt i samtal med beslutsfattare. På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har Pedagogiskt Centrum genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan 2007. Under årens lopp har 103 Demokratitorg genomförts på 68 gymnasieskolor i 39 kommuner. 5085 gymnasieelever och 271 regionpolitiker har deltagit.  Läs mer om våra Demokratitorg på VGRs hemsida och se en introducerande film om dem här

Tolerans- och demokrati mot diskriminering och rasism (Toddor)
Toddor är en metodbox som utvecklats av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Brottsförebyggande rådet och i samverkan med Ungdom mot Rasism och Livsstilsenheten i Kungsbacka kommun. Spelen handlar om att lyfta värderingsfrågor kring frågor som rör likabehandling, jämställdhet och fördomar. Du kan läsa mer om Toddor och ladda hem metodboxen på Speldatabasen.

FN- och EU-rollspel
Pedagogiskt Centrum har arrangerat FN-rollspel sedan 1995 och EU-rollspel sedan 2005. Vi har kontakt med skolor inom och utanför regionen och vi arrangerar omkring 15-20 spel per år. Målgruppen är främst högstadieelever och gymnasieelever, men vi har även erfarenhet av högskolan.

I FN-rollspelen simuleras förhandlingar i FN:s generalförsamling eller säkerhetsråd, medan EU-rollspelen simulerar EU:s ministerråd. Deltagarna får i sin roll som FN- eller EU-delegat uppleva hur det är att förhandla och kompromissa med andra delegater som har andra mål och utgångspunkter. Via praktiska erfarenheter får eleverna insikt i hur internationell politik fungerar. 

Varje rollspel är unikt, liksom förberedelserna inför det. Vissa skolor vill ha mycket hjälp medan andra gör det mesta själva. Själva spelet tar mellan en och fyra dagar i anspråk och Pedagogiskt Centrum bidrar med en person som sitter som ordförande och leder förhandlingarna. Olika skolor har olika behov och rollspelet skräddarsys därefter.

Här kan du se vår introduktionsfilm till FN- och EU-rollspelen.

Är din skola intresserad av att arrangera ett FN- eller EU-rollspel? Kontakta Rasmus Jonsson (rasmus.jonsson(a)grkom.se) som är projektledare för våra FN- och EU-rollspel.