Skolutveckling

Pedagogiskt Centrum är Göteborgsregionens ledande aktör inom skolutveckling och fungerar som en pedagogisk knutpunkt för de 13 kommuner som ingår i GR. Vi arbetar med alla skolformer och såväl med kommunala som fristående aktörer. På den här sidan hittar du exempel på områden som vi hjälper skolor och pedagoger med.