Syvonline fortsätter att drivas och utvecklas

Göteborgsregionens kommunalförbund har blivit beviljade medel från Västra Götalandsregionen för att under 2017–2018 fortsätta driva och utveckla Syvonline – en digital plattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning.

Inom den nya projekttiden kommer fokus vara att fortsätta driva, utveckla, sprida och förankra Syvonline i Västra Götaland. Särskilt fokus kommer att vara att stärka vägledning mot målgrupperna nyanlända och elever med särskilda behov.
 
Målgrupp för plattformen är alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning. Då detta är hela skolans ansvar, och faktum är att studie- och yrkesvägledning sällan är integrerad i hela skolorganisationen, ska plattformen under den här projekttiden också spridas till skolans övriga personal.
 
Syvonline ska också vara den självklara platsen för omvärldsbevakning gällande studie-  och yrkesvägledning för skolpersonal inom Västra Götaland och är en av GR Skola Arbetslivs plattformar.

Representanter från övriga delregioner och kommuner i Västra Götaland kommer att bjudas in till olika aktiviteter som rör metoder, metodgenerering och kompetensutveckling.
 
www.syvonline.se

Kontakt: emma.theiland-nilsson@grkom.se