Pedagogiskt Centrum samarbetar med Europaparlamentet kring ambassadörsskolor

Pedagogiskt Centrum medverkar i genomförandet av Europaparlamentets satsning på elever i högstadiet och vid gymnasieskolans praktiska och teoretiska program. Genom ambassadörsskoleprogrammet ska ungdomar ges aktiva kunskaper om EU och europeisk parlamentarisk demokrati.

Tanken är att elever och lärare som har slutfört programmet ska veta vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder samt vara medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet.
 
Pedagogiskt Centrums roll är bland annat att utveckla läromedel för programmet samt att medverka vid genomförandet av seminarier och göra uppföljande besök på skolor inför certifieringsprocessen.
 
Mer information om ambassadörsskoleprogrammet finns här.

Kontakt: fredrik.akerlind@grkom.se