GR Skola Arbetsliv lanserar podd om entreprenöriellt lärande

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu kan du lyssna på arbetet via poddradio.
 
Avsnitt 1 – Vad är entreprenöriellt lärande?
I första avsnittet besöker vi Kullaviksskolan i Kungsbacka. Där vi möter vi Helena Sagar, lärare och lektor med en doktorsexamen inom naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning. Hon arbetar dessutom med skolutveckling och entreprenöriellt lärande i Kungsbacka kommun. Avsnittet går på djupet med det entreprenöriella lärandet, där Helena berättar om sin forskning, om begreppet samt vilken effekt hon ser och hur hon använder entreprenöriellt lärande i undervisningen.
 
Lyssna här.
 
Kontakt: kristoffer.creutz@grkom.se