Alla nyheter

Skolverket lyfter likabehandlingsprojekt i Partille

Projektet Developing Global Citizens through Anti Bullying Work lyfts fram av Skolverket som ett gott exempel på skolans viktiga värdegrundsarbete. På läromedelsmässan i Göteborg den 19 – 20 april berättar GR om hur man i projektetet arbetar för att stärka likabehandlingsarbetet på en skolan.  Leva likabehandlingsplanen heter seminariet som är kostnadsfritt, likt övriga aktiviteter på mässan.

FN:s Generalförsamling samlas

Vecka 10 är här igen och Pedagogiskt Centrum genomför sina två största FN-rollspel för året. Elever på Aranäsgymnasiet och Lerums gymnasium kommer under veckan att som delegater i FN:s generalförsamling diskutera aktuella globala frågor. Pedagogiskt Centrum stöttar eleverna med metodmaterial, förberedande träffar samt är ordförande och leder de långa förhandlingarna som inte brukar avslutas förrän sent på kvällarna.
 

Ferieplatsen.se – ett nytt IT- verktyg för feriepraktik och sommarjobb

Idag lanseras Ferieplatsen.se, ett effektivt samordningsverktyg för all form av sommarpraktik och sommarjobb.
 
Verktyget, som är en del av GR Skola Arbetsliv och praktikplatsen.se, erbjuder stor flexibilitet för att anpassa ansökningsprocessen och tilldelningen för varje kommuns egna behov.
 
I verktyget går det att erbjuda platser både manuellt och genom anpassade lottningsförfaranden. Verksamheter som erbjuder platser kan även sätta upp avgränsningar för att endast personer som är behöriga att söka platsen ska kunna få den tillgänglig.
 

500 elever i grundskolan träffar näringslivet på Mölndals Framtidsmässa

Den 1-2 mars besöker samtliga elever från årskurs 8 i Mölndal, Lindome och Kållered Mölndals framtidsmässa, där arbetslivet agerar utställare.

Framtidsmässan är ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv/praktikplatsen.se vid Göteborgsregionens kommunalförbund och Vägledning och kompetens i Mölndal tillsammans med kommunens politiker. Syftet med mässan är att elever i årskurs 8 ska få möjlighet att träffa representanter från näringslivet och få ökade kunskaper om olika yrken och yrkesroller för att aktivt kunna påverka framtida studie-och yrkesval.

GR:s årliga enkätundersökning i skolan är igång

Hur trivs eleverna i sin skola? Känner de sig delaktiga i undervisningen? Den här veckan startar GR sin årliga enkätundersökning bland elever i årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan samt gymnasiets år 2. Både fristående och kommunala skolor i regionen erbjuds att delta i undersökningen som pågår under fem veckor och sammanlagt har 46 325 inloggningsbrev skickats ut till skolor runt om i GR. Den 20 april presenteras resultatet på GR:s hemsida.

Kontakt: jenny.sjostrand@grkom.se

 

Sidor