Alla nyheter

Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.  Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och ert arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Detta via länkarna nedan. Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses.

Medveten kompetensutveckling i Kungälvs kommun

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling i grundskolan. Kärnan i satsningen är det kollegiala lärandet där lärare för lärande samtal med varandra kring undervisningens kvalitet och effekt med bedömning för lärande som utgångspunkt. Under året har alla lärare fått kunskap om och förståelse för de fem nyckelstrategierna i Dylan Wiliams forskning och aktivt provat olika metoder i sin undervisning.

Härryda och Stenungsund satsar på kvalitet i fritidshem

Vad är kvalitet i fritidshem och hur anpassas undervisningen efter de nya riktlinjer och styrdokument som är på gång? Det är utgångspunkterna i en utbildning som Pedagogiskt Centrum driver med fritidspedagoger från Härryda och Stenungsund. Att syna fritidshemsverksamheten och den pedagogiska praktiken utifrån kvalitetsbegreppet är en central fråga för de tre lärträffarna.

Regionens elever trivs i skolan

39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö. Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på.
 
I år var svarsfrekvensen 85%, en ökning med 6 procentenheter sedan 2015 och den högsta sedan enkäten började genomföras i Göteborgsregionen för sex år sedan. Detta innebär därmed också en större legitimitet för enkätresultatet.
 

Idag börjar Cyberbullying – en unik internationell konferens för att motverka nätmobbning

Den 21 - 22 april pågår den internationella Cyberbullying-konferensen i Göteborg. Där samlas ledande forskare och praktiker från hela världen för att föreläsa och utbyta erfarenheter om hur mobbning på nätet kan förebyggas och stoppas.

Nätet erbjuder fantastiska möjligheter för kunskap, informationsutbyte och umgänge. Men det finns också baksidor. För den som blir utsatt för kränkningar och mobbning är hemmet inte längre en fredad zon. Övergrepp på nätet försiggår oberoende av tid och rum.

FHC medverkar på Vetenskapsfestivalen och We_change

Future Happiness Challenge (FHC) är ett digitalt spel för både unga och vuxna, utvecklat av Pedagogiskt Centrum för att tillgängliggöra forskning om hållbar utveckling i städer. Nu ska spelet presenteras på både Vetenskapsfestivalen och We_change.
 
Vetenskapsfestivalen Göteborg arrangeras 2016 för tjugonde året i följd och är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och Sveriges enda i sitt slag. Som del av festivalen bjuds elever nu på torsdag eftermiddag in till ett metodpass för att spela och samtala om FHC.
 

Sidor