Alla nyheter

Kick-off för Yrkesutbildningens år

Idag arrangerar GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv får träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet.

Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.  Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och ert arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Detta via länkarna nedan. Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses.

Medveten kompetensutveckling i Kungälvs kommun

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling i grundskolan. Kärnan i satsningen är det kollegiala lärandet där lärare för lärande samtal med varandra kring undervisningens kvalitet och effekt med bedömning för lärande som utgångspunkt. Under året har alla lärare fått kunskap om och förståelse för de fem nyckelstrategierna i Dylan Wiliams forskning och aktivt provat olika metoder i sin undervisning.

Härryda och Stenungsund satsar på kvalitet i fritidshem

Vad är kvalitet i fritidshem och hur anpassas undervisningen efter de nya riktlinjer och styrdokument som är på gång? Det är utgångspunkterna i en utbildning som Pedagogiskt Centrum driver med fritidspedagoger från Härryda och Stenungsund. Att syna fritidshemsverksamheten och den pedagogiska praktiken utifrån kvalitetsbegreppet är en central fråga för de tre lärträffarna.

Sidor