Alla nyheter

Regionens elever trivs i skolan

39 000 elever i Göteborgsregionen har sagt sitt om skolan. Nöjdast är eleverna i grundskolan på Tjörn och Öckerö. Det visar den regiongemensamma elevenkäten kring bland annat trivsel, lärande och delaktighet i skolan som elever i årskurs 2, 5 och 8 på grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet har svarat på.
 
I år var svarsfrekvensen 85%, en ökning med 6 procentenheter sedan 2015 och den högsta sedan enkäten började genomföras i Göteborgsregionen för sex år sedan. Detta innebär därmed också en större legitimitet för enkätresultatet.
 

Idag börjar Cyberbullying – en unik internationell konferens för att motverka nätmobbning

Den 21 - 22 april pågår den internationella Cyberbullying-konferensen i Göteborg. Där samlas ledande forskare och praktiker från hela världen för att föreläsa och utbyta erfarenheter om hur mobbning på nätet kan förebyggas och stoppas.

Nätet erbjuder fantastiska möjligheter för kunskap, informationsutbyte och umgänge. Men det finns också baksidor. För den som blir utsatt för kränkningar och mobbning är hemmet inte längre en fredad zon. Övergrepp på nätet försiggår oberoende av tid och rum.

FHC medverkar på Vetenskapsfestivalen och We_change

Future Happiness Challenge (FHC) är ett digitalt spel för både unga och vuxna, utvecklat av Pedagogiskt Centrum för att tillgängliggöra forskning om hållbar utveckling i städer. Nu ska spelet presenteras på både Vetenskapsfestivalen och We_change.
 
Vetenskapsfestivalen Göteborg arrangeras 2016 för tjugonde året i följd och är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och Sveriges enda i sitt slag. Som del av festivalen bjuds elever nu på torsdag eftermiddag in till ett metodpass för att spela och samtala om FHC.
 

Framtidens klassrum - mobilt lärande och molntjänster

Future Classroom Lab (FCL) är ännu ett spännande Erasmus + projekt som Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning deltar i tillsammans med regionerna Trento och Katalonien samt en fjärde partner; European School Net (EUN), vars roll är att leda projektet som pågår mellan 2015-2017.
 
Projektet syftar till att stödja integrationen av IKT i undervisning och inlärning. Detta genom att ta fram ett underlag med praktiska riktlinjer, rekommendationer, resurser och stödmaterial för rektorer och skolledare att utveckla strategier för skolans användning av mobila enheter och molntjänster.

Nya Demokratitorg i vår

Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.

Ny film från GR Multimediastudion: Framtidsvärden – entreprenöriellt lärande och samverkan

GR Utbildning Multimediastudion har producerat en ny film om entreprenöriellt lärande och samverkan. Projektet är ett samarbete mellan Sjumilaskolan i Göteborg, GR Skola Arbetsliv och Skolverket.
 
Syftet med projektet är att stärka lärarnas kompetens att arbeta med entreprenörskap i sin vardagliga undervisning. Det entreprenöriella förhållningssättet kan stärka elevernas motivation och förhindra utanförskap och behöver därför vara en del av den fortlöpande verksamheten.

Sidor