Alla nyheter

Afternoon tea-konferens kring nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet

Inom ramen för projektet och plattformen Syvonline arrangeras den 22 september en halvdagskonferens med fokus på nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet. Målgruppen är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer som arbetar, eller vill förbättra sitt arbete, med vägledning i undervisningen för nyanlända elever.
 
Under eftermiddagen kommer deltagarna att få möjlighet att inspireras och få tips av kunniga personer på området, lyssna till vad ungdomarna själva tycker är viktigt samt dela erfarenheter skolor och kollegor emellan.
 

Entreprenöriellt lärande i fokus på Sjumilaskolan

Entreprenöriellt lärande och att skapa lust att lära genom samverkan mellan skola och arbetsliv. Det har Sjumilaskolan med stöd av GR Utbildning arbetat med under året.
 
Genom kollegialt lärande och samplanerade aktiviteter har lärarkåren stimulerat eleverna till att ta ansvar för sitt lärande, anpassa det efter verkliga mottagare och syften samt att få en större förståelse för samhället utanför skolans gränser och vad som krävs av dem där.
 

Kick-off för Yrkesutbildningens år

Idag arrangerar GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv får träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet.

Vilken skola och arbetsplats är bäst på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Under ett antal år har SAK-rådet genom priset Utmärkelsen uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.  Syftet med priset är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel.

För att delta i utmaningen behöver skolor eller verksamheter utifrån några frågeställningar beskriva sin verksamhet och ert arbete med samverkan skola arbetsliv, entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning. Detta via länkarna nedan. Nytt för i år är att även årets yrkeslärare kommer att utses.

Medveten kompetensutveckling i Kungälvs kommun

Nu har vi kommit ungefär halvvägs i Kungälvs treåriga satsning på kompetensutveckling i grundskolan. Kärnan i satsningen är det kollegiala lärandet där lärare för lärande samtal med varandra kring undervisningens kvalitet och effekt med bedömning för lärande som utgångspunkt. Under året har alla lärare fått kunskap om och förståelse för de fem nyckelstrategierna i Dylan Wiliams forskning och aktivt provat olika metoder i sin undervisning.

Sidor