Alla nyheter

Anmälan till Sex, unga och skolans roll 2016 är nu öppen

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning bjuder in till årets Sex, unga och skolans roll. För nionde året i rad innebär det en heldagskonferens med nytt tema
– Sex och samlevnad på (o)lika villkor!

Onsdagen den 2 november äger konferensen rum på Burgården konferenscenter i Göteborg. Målgruppen är personal inom skola och hälso- och sjukvård samt andra intresserade i Västra Götaland. Det bjuds på tänkvärda seminarier, fika, lunch, utställning samt utrymme för att mingla med nya och gamla kollegor.

Utbildningspaket för samverkan mellan skola och arbetsliv

GR Skola Arbetsliv arrangerar tillsammans med Skolverket och Arbetsförmedlingen ett utbildningspaket som på ett enkelt sätt visar på hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen. Under processens gång lyfts även hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. Deltagarna får också ökad kunskap om arbetsmarknaden.
 

Afternoon tea-konferens kring nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet

Inom ramen för projektet och plattformen Syvonline arrangeras den 22 september en halvdagskonferens med fokus på nyanlända ungdomars väg ut i arbetslivet. Målgruppen är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer som arbetar, eller vill förbättra sitt arbete, med vägledning i undervisningen för nyanlända elever.
 
Under eftermiddagen kommer deltagarna att få möjlighet att inspireras och få tips av kunniga personer på området, lyssna till vad ungdomarna själva tycker är viktigt samt dela erfarenheter skolor och kollegor emellan.
 

Entreprenöriellt lärande i fokus på Sjumilaskolan

Entreprenöriellt lärande och att skapa lust att lära genom samverkan mellan skola och arbetsliv. Det har Sjumilaskolan med stöd av GR Utbildning arbetat med under året.
 
Genom kollegialt lärande och samplanerade aktiviteter har lärarkåren stimulerat eleverna till att ta ansvar för sitt lärande, anpassa det efter verkliga mottagare och syften samt att få en större förståelse för samhället utanför skolans gränser och vad som krävs av dem där.
 

Kick-off för Yrkesutbildningens år

Idag arrangerar GR Utbildning i samarbete med Västra Götalandsregionen, Göteborg & Co och Arbetsförmedlingen en regional kick-off för det arbetet med Yrkesutbildningens år i väst. 370 yrkesverksamma personer inom skola och näringsliv får träffa Sveriges yrkeslandslag, lyssna till framtidsprognoser på arbetsmarknaden och höra representanter från näringslivet.

Sidor