Alla nyheter

Stort intresse för workshop om spel i undervisningen

Under evenemanget Teachers’ Night den 19 september hade EU-projektet Games projektmöte. Under kvällen höll lärare från Sverige och Storbritannien i en workshop för att visa spelen Scratch och Kodu samt inspirera till spel i undervisning för ökat lärande och inkludering.
 
Drygt 70 lärare deltog workshopen, där de fick besvara frågor om vad lärare och elever skulle behöva för att använda spel i undervisningen samt vilka möjligheter och utmaningar de ser.
 

Nya Demokratitorg med ungdomar och politiker i höst

Nu under hösten genomförs nya Demokratitorg där regionpolitiker besöker gymnasieskolor i bland annat Skövde, Karlsborg och Borås för att samtala med unga om politiska frågor. 
 
Demokratitorg är en dialogform som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan politiker och gymnasieungdomar. Genom tillfällena ges ungdomarna möjlighet att framföra sina åsikter direkt till beslutsfattare, medan politikerna får möjlighet att öka sin förståelse för ungas situation och behov.
 

Ledarförsörjning i regionen

Jag vill bli skolledare!? startar på nytt i september med 25 deltagare som alla har det gemensamt att de funderar på att ta klivet in i en skolledarroll. Antingen att deltagarna själva har motivationen och/eller att någon i organisationen ser att de har potentialen. Mest lyckosamt blir det så klart när både motivation och potential matchar varandra.

Plug In 2.0 GR bjuder in till frukostseminarier

Nästan en fjärdedel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sin utbildning på fyra år. Lite mer än var tionde niondeklassare saknar behörighet för att ens komma in på gymnasiet. Ofullständiga betyg och studieavbrott är inte enbart ett problem för skolan, att förebygga studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga utanförskap. Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet riskerar att hamna utanför samhället med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.

InVäst – nytt EU-projekt för att stärka sfi i Västsverige

Nu startar projektet InVäst – Integration i Västsverige med fokus på att stärka kvaliteten inom sfi-verksamheter. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med en total budget på 18 miljoner kronor. 

Projektet syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända. Detta för att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande ska kunna bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet.

Tre områden

Anmälan till Sex, unga och skolans roll 2016 är nu öppen

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning bjuder in till årets Sex, unga och skolans roll. För nionde året i rad innebär det en heldagskonferens med nytt tema
– Sex och samlevnad på (o)lika villkor!

Onsdagen den 2 november äger konferensen rum på Burgården konferenscenter i Göteborg. Målgruppen är personal inom skola och hälso- och sjukvård samt andra intresserade i Västra Götaland. Det bjuds på tänkvärda seminarier, fika, lunch, utställning samt utrymme för att mingla med nya och gamla kollegor.

Utbildningspaket för samverkan mellan skola och arbetsliv

GR Skola Arbetsliv arrangerar tillsammans med Skolverket och Arbetsförmedlingen ett utbildningspaket som på ett enkelt sätt visar på hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen. Under processens gång lyfts även hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. Deltagarna får också ökad kunskap om arbetsmarknaden.
 

Sidor