Alla nyheter

Färgelanda som skolkommun

Vilka pedagogiska metoder används? Hur ser kompetensen ut hos lärarna? Vilket ledarskap präglar kommunen? Hur följer kommunen upp resultaten? Hur ser den pedagogiska miljön ut utifrån olika brukares perspektiv? 

Genom intervjuer och processer med olika intressenter i Färgelandas skolor ska Pedagogiskt Centrum kartlägga organisationen och presentera konkreta förslag på hur kommunen kan utveckla sin skola vidare. Arbetet kommer att starta i början av juni och presenteras för kommunen i mitten av oktober. 

Nya spel hösten 2013

Fair Sex: Nätverket är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden där Pedagogiskt Centrum i samarbete med organisationen RealStars tar fram ett webbspel om trafficking och mänskliga rättigheter. Spelet kommer lanseras i samband med Mötesplats Skola i oktober i år.
 
På uppdrag av Kunskapscentrum Sexuell hälsa, arbetar Pedagogiskt Centrum med att ta fram nya spel och metoder för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Läs mer om samarbetet på www.srhr.se.
 

Spridningskonferens för nätverket Entrepreneurship Education and the World of Work

Under ca två år har GR utbildning deltagit i ett internationellt nätverk kring entreprenörskap i skolan och samverkan skola arbetsliv tillsammans med deltagare från Turkiet, Danmark, Spanien, Grekland, Österrike, Bulgarien och Nederländerna. Nu är det dags för final för och spridning av nätverkets erfarenhet och lärdomar.

Entreprenörskapsfrågan, samverkan mellan skola arbetsliv och framtidskompetenser har stötts, nötts och blötts för att vi tillsammans ska bli klokare och få en djupare, internationellt gångbar förståelse för frågan.

Ny processutbildning med fokus på surfplattor och omdefiniering startar i höst

Utbildningen ger pedagoger möjligheter till omdefinierat lärande utifrån SAMR-modellen. Vi utvecklar den pedagogiska digitala kompetens som behövs för att kunna motsvara kraven på dagen skola enligt Lgr 11, genom att utifrån de långsiktiga målen visa på och prova arbetssätt som främjar elevers lärande.  

Utbildningen vänder sig till pedagoger i hela GRs utbildningslandskap.

Har alla rätt till en egen sexualitet?

Hur kan arbetet ske professionellt och inte bli för privat? Hur kan sex- och samlevnadsundervisning och stöd anpassas utifrån funktionsnedsättningen?

Pedagogiskt Centrum erbjuder handledning och föreläsningar om att arbeta med sex och samlevnad i skolan och andra verksamheter. Läs bifogad artikel om en föreläsning för personliga assistenter. För mer information kontakta Åsa Nilsson (asa.nilsson@grkom.se).

Pedagogiskt Centrum håller processutbildning kring digitala verktyg och specialpedagogik i Lerums kommun

Syftet är att ge alla specialpedagoger i Lerum kommun teoretisk och praktisk kompetens kring hur digitala verktyg kan användas för såväl elever i behov av särskilt stöd som andra elever samt hur denna kompetens kan förmedlas vidare till övriga pedagoger inom den egna verksamheten.
 

Goda exempel på skola-arbetslivssamverkan kan bli många fler!

Förra årets vinnare av Utmärkelsen var Ugglums skola (grundskolor), Nösnäsgymnasiet (gymnasieskolor) och Eklandia Fastighets AB (arbetsliv).

Liksom föregående år kommer 2013 års premiering att äga rum under Mötesplats Skola på Svenska Mässan i Göteborg den 29 oktober. Ansökningsomgången för Utmärkelsen 2013 är öppen fram till den 14 juni. Goda exempel på skola-arbetslivssamverkan kan bli många fler – tipsa gärna om vilka dessa exempel kan vara.

GR SYVO stödjer Kunskapsförbundet Väst med att stärka studie- och yrkesvägledningen

Bland annat erbjuder GR kommuner och skolor möjligheten att med utvecklade metoder och stöd stärka vägledningen på skolor och göra den till "hela skolans ansvar".
 
Ibland ges GR möjligheten att även stötta grannkommuner. Kunskapsförbundet Väst, d.v.s. Trollhättan och Vänersborgs kommuner, arbetar just nu med
en satsning för att stärka vägledningens roll och funktion i den nya organisationen för gymnasie- och vuxenutbildningen.
 

Sidor