Alla nyheter

Anmälan till Gymnasiedagarna öppen

Gymnasiedagarna är en årlig informations- och vägledningsmässa och Göteborgsregionens viktigaste mötesplats för blivande gymnasieelever, utbildningsanordnare och representanter för arbetslivet. På Gymnasiedagarna 2012 fanns 98 utställare på plats för att möta de 20 318 besökare som kommit dit för att få svar på sina frågor och förbereda sig inför sitt gymnasieval. 2013 hoppas vi kunna nå lika många nöjda besökare och vi hoppas förstås att lika många eller fler utställare tar chansen att visa upp sin verksamhet för de blivande gymnasieleverna.
 

Nya Demokratitorg i vår

Demokratitorgen är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum och har pågått sedan 2007. Under årens lopp har 75 Demokratitorg genomförts på 54 olika skolor på 37 olika orter. 3 500 gymnasieelever och 203 politiker har deltagit.

Bornholmsmodellen blandas med barnatro och digitala medier på årets förskolekonferens – anmäl dig nu!

Till årets upplaga av Konferens förskoleklass kommer Anna Strid som för närvarande arbetar i Nacka kommun med fortbildning av verksamma lärare i förskola och skola.

Anna ansvarar för kommunens satsning på fonologi och kommer i sin föreläsning att dela med sig av såväl aktuell forskning om den fonemiska medvetenhetens betydelse för läsinlärning som praktiska tips om hur språklekar kan användas i förskoleklass och skola.

Elaine Eksvärd lär ut konsten att snacka snyggt – anmäl dig nu!

Elaine Eksvärd är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare och rådgivare inom retorik.

Onsdagen den 17 april håller Pedagogiskt Centrum ett seminarium där du kan ta del av hennes expertis. Med humor och värme ger Elaine verktyg som både pedagoger och elever kan använda för att få folk att lyssna.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 27 februari, så säkra din plats redan nu.

Om oss

om oss bild

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Till oss är du välkommen att vända dig vilken skolform du än jobbar inom och oavsett om din arbetsgivare är en kommun eller en fristående skola. Pedagogiskt Centrum är en del av GR Utbildning.

Sidor