Alla nyheter

InVäst är riggat och godkänt för genomförande

Projektet InVäst – Integration Västsverige startade i september 2016 med analys- och planeringsarbete för kommande tre års arbete med att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända. Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden som nu har godkänt projektets arbete för att gå in i genomförandefas.
 
InVäst ägs av Göteborgsregionens kommunalförbund och drivs i samarbete med Skaraborgs kommunalförbund och Halmstads kommun. Projektet är indelat i tre områden, varav två kommer att genomföras i samtliga medverkande delregioner.

Anta utmaningen och ansök om Utmärkelsen 2017

Nu är ansökningsomgången för Utmärkelsen 2017 igång. Under ett antal år har SAK-rådet, regionens referensgrupp för skola-arbetslivskontakter, uppmärksammat och premierat verksamheter som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.
 
Syftet med Utmärkelsen är att sätta frågan på dagordningen och sprida goda exempel. Priset delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare och företag.
 

GR får 15 miljoner till tidiga insatser för att motverka studieavbrott

Västra Götalandsregionen storsatsar för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg. GR får nu 15 miljoner för att driva projektet Plug Innan, som fokuserar på tidiga insatser i grundskolan för att motverka studieavbrott.

GR Utbildning är projektägare och kommer att driva projektet i nära samverkan med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.

PlugInnovation i seminarium på Skolriksdagen

PlugInnovation medverkade ett seminarium på Skolriksdagen 2017. Fokus var en ökad likvärdighet i skolan för minskade studieavbrott.

PlugInnovation drivs av Pedagogiskt Centrum och är en del av projektet Plug In som arbetar för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Inom ramen för projektet har PlugInnovation.se skapats, en digital plattform där kunskap om avbrottsfrågan samlas och sprids.

GR Utbildning medverkar vid SSA rikskonferensen i Kungsbacka

Idag startar Rikskonferensen för samverkan mellan skola och arbetsliv i Kungsbacka. GR Utbildning arrangerar ett flertal seminarier samt ett framtidsmingel.
 
Temat för årets konferens är #levlasamverkan och handlar om att höja nivån på arbetet med samverkan mellan skola och arbetsliv. Elever i Kungsbacka har skarpa uppdrag för konferensen som är kopplade till deras kurser och mål.
 

Utbildning för elevassistenter

Under våren genomför Pedagogiskt Centrum en utbildning för elevassistenter, stödpersoner och resurspedagoger. Här får 82 deltagare tillfälle att träffa kollegor med liknande arbetsuppgifter.

Utbildningen är uppdelad på tre kurstillfällen med följande innehåll:

1. Hur hanterar och samverkar elevassistenter på bästa sätt kring barn med problemskapande beteende, Maria Brakel & Margarerha Fehland

2. Elever med utmanande beteende - Elever med ADHD, autism, trots och utagerande beteende, Britt-Inger Olsson

Sidor