Alla nyheter

Idag startar Teknikcamp 2017

Idag inleds Teknikcamp 2017 med en gemensam kick-off på Visual Arena, Lindholmens Science Park i samarbete med The Game Incubator. Under fyra dagar får ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intresseområden. Dag ett är gemensam, resterande dagar är uppdelade i Kungsbacka och Göteborg.
 

Regionala yrkesråd ska öka yrkesutbildningarnas attraktivitet

Under 2017 kommer GR Utbildning tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.
 

Gymnasiedagarna och Future Skills – höstens mässa inför gymnasieval och framtid

Efter 17 år som Göteborgsregionens årliga mässa för elever som ska välja till gymnasiet presenteras nu Gymnasiedagarna 2.0 – med Future Skills. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval.
 

Rektorskonferens – mod att våga leda

Idag den 12 maj arrangerar GR Utbildning en konferens på Draken för alla rektorer och grundskolechefer i Göteborgsregionen. En ny mötesplats som är tänkt som ett återkommande forum för alla rektorer, en mötesplats där alla kan träffas för att utbyta erfarenheter och tankar men också tillägna sig ny kunskap inom kontextspecifika områden.
 

Frukostmöte – Hur kan vi tillsammans möta kompetensbehovet inom teknik och industri?

Idag anordnar GR Skola Arbetsliv ett frukostmöte kring hur vi tillsammans kan möta kompetensbehovet inom teknik och industri. Frukostmötet arrangeras inom ramen för det ESF-finansierade projektet College Väst, tillsammans med Teknikcollege Göteborgsregionen, i det delprojektet som syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege.
 

GR Utbildning Multimediastudion filmar till handelns yrkeskarta

För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln, har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga handelsyrken. Yrkeskartan innehåller yrkesfilmer och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke.
 
För att göra yrkesfilmerna har Handelsrådet tagit hjälp av GR Utbildning Multimediastudion.
 
Yrkeskartan och filmerna finns här.
 

Sidor