Om oss

om oss bild

Pedagogiskt Centrum verkar för skolutveckling i hela Göteborgsregionen. Till oss är du välkommen att vända dig vilken skolform du än jobbar inom och oavsett om din arbetsgivare är en kommun eller en fristående skola. Pedagogiskt Centrum är en del av GR Utbildning.

Vi skapar och leder alltifrån enstaka insatser till omfattande och långsiktiga organisationsutvecklingsprojekt. Vår specialitet är skräddarsydda insatser som utformas i nära samarbete med våra uppdragsgivare och som utgår från den enskilda verksamhetens unika behov.Genom våra olika projekt och utbildningsinsatser kommer vi på Pedagogiskt Centrum årligen i kontakt med omkring 40 000 personer som är verksamma inom skolan.

Våra medarbetares samlade kompetens och erfarenhet är bred och täcker in bland annat skolutveckling, entreprenörskap, speldesign, processledning och digitala verktyg för lärande. Välkommen att kontakta någon av oss för att få veta mer om hur Pedagogiskt Centrum kan bistå dig och din verksamhet. 

Om GR Utbildning

GR Utbildning är den del av GR som arbetar för det livslånga lärandet i regionen. Som grund för detta arbete ligger en utbildningsvision och regionalpolitiska utbildningsmål, som varje år formuleras i en inriktning. Här kan du ta del av våra inriktningar och verksamhetsberättelser. GR Utbildning initierar och driver nätverk och arrangerar träffar för skolpolitiker, skolchefer, rektorer och andra nyckelaktörer. Projekt, stora som små, genomförs i samverkan med 
kommunerna i Göteborgsregionen och med nationella myndigheter. I GR Utbildning ingår förutom Pedagogiskt Centrum också Gymnasieantagningen som samordnar antagningen till alla regionens kommunala och fristående skolor och avdelningen Läromedel, som lånar ut och beställer läromedel till pedagoger i regionen. Läs mer om GR Utbildning.