16 december 2016

Genom projektet Miljöpraktik får elever i högstadiet undersöka miljöarbetet på arbetsplatser. Årets miljöpraktikanter på GR bidrog bland annat till att personalen fick tydligare instruktioner för hur de ska källsortera.

14 december 2016

På uppdrag av Lerums kommun genomför GR Skola Arbetsliv en utvecklingsinsats för kommunens studie- och yrkesvägledning. Utgångspunkten är att ta fram nya riktlinjer för att på bästa sätt skapa en kommunal SYV-plan.

13 december 2016

Idag arrangerar ESF-projektet College Väst tillsammans med Teknikcollege en workshop för att främja ungdomars teknikintresse.

Projekt och verksamheter med egna webbar