16 februari 2017

Under hösten 2016 initierades ett samarbete mellan Göteborgs Stad och GR Skola Arbetsliv gällande ett utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. Nu fortsätter arbetet.
 
Utvecklingsprojektet, som finansieras av Skolverket, kommer att fokusera på utbildningsinsatser kring det entreprenöriella lärandet. Sammanlagt medverkar över 200 pedagoger i kollegialt lärande, workshops och föreläsningar. Lärträffarna utgår från skräddarsydda lärmoduler med innehåll anpassade för varje skola som syftar till att öka lärarnas entreprenöriella förhållningssätt.
 

14 februari 2017

Tycker du att chefskap/ledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en chefsroll, men ännu inte bestämt dig? Orienteringsprogrammet ”Jag vill bli chef!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som chef/ledare.
 
Målet är att deltagarna ska få ökad kunskap om och inblick i vad chefskap innebär innan beslutet att gå vidare till en chefstjänst. Programmets mål i längre perspektiv är också att bidra till regionens ledarförsörjning. 
 

10 februari 2017

I samband med en inspektion från Arbetsmiljöverket under mars 2015 fick Kungsbacka kommun kritik gällande rektors arbetsmiljö. I och med detta beslöt kommunen att utöka sin ledningsorganisation genom att skapa ett antal nya chefstjänster, enhetschefer, som har i uppdrag att avlasta skolledarna med administrativt arbete.

Projekt och verksamheter med egna webbar