22 juni 2017

Västsverige växer. Hur planerar vi samhället på ett hållbart sätt och skapar ett gott liv för alla? I höst lanserar GR ett pedagogiskt material där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. I samband med det erbjuds skolorna ett introduktionspass med processledare från GR.
 

16 juni 2017

Idag inleds Teknikcamp 2017 med en gemensam kick-off på Visual Arena, Lindholmens Science Park i samarbete med The Game Incubator. Under fyra dagar får ett fyrtiotal tjejer från årskurs 7 och 8 inspireras av kvinnor från teknikbranschen, testa på olika teknikområden, konstruera och tillverka egna produkter samt träffa andra tjejer med samma intresseområden. Dag ett är gemensam, resterande dagar är uppdelade i Kungsbacka och Göteborg.
 

29 maj 2017

Under 2017 kommer GR Utbildning tillsammans med branschorganisationerna Installatörsföretagen och besöksnäringen Visita inleda en regional branschsamverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar. Tanken är att genom regionala yrkesråd skapa förutsättningar för en strukturerad dialog mellan branscherna och regionens utbildningsanordnare inom ungdomsgymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolan.
 

Projekt och verksamheter med egna webbar