25 oktober 2016

 
År 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Det är Coompanion Göteborgsregionens vision.
 
GR Skola Arbetsliv arbetar för långsiktig strategisk kompetensförsörjning med fokus på en ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Tillsammans med Coompanion arrangeras den 17 november ett frukostmöte med introduktion kring kooperativt och socialt företagande som idag är en växande företeelse inte minst bland unga.
 

21 oktober 2016

GR Skola Arbetsliv har genom projektet Framtidsrustade ungdomar upprättat en kontakt mellan Brunnsboskolan och två företag I Göteborgsregionen– Göteborgs Hamn och SSP som fungerar som fadderföretag åt varsin klass på Brunnsboskolan. Fadderverksamheten är ett treårigt projekt där företaget får följa en och samma klass. Årskurs 8 på Brunnsboskolan hade den 20 oktober sin tredje träff med företaget SSP, där eleverna fick besöka företagets verksamhet på Centralstationen. Under förmiddagen fick eleverna räkna på utsläpp, kontrollera att maten var riktigt gjord samt studera service och bemötande.

14 oktober 2016

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

GR Framtidens Ledare och CMB genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Projekt och verksamheter med egna webbar