30 juni 2017

GR och Teknikcollege, Göteborgsregionen har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen för att driva projektet Industrinatten. Huvudsyftet är utveckla samverkansformer på regional nivå för att öka ungas intresse för utbildning och arbete inom industrin.
 

27 juni 2017

Från september 2017 och två år framåt genomförs det nya EU-projektet GR SAMSYV - allas ansvar inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF). Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt arbetsliv kan arbeta tillsammans för att ge goda förutsättningar för elever att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.
 

22 juni 2017

Västsverige växer. Hur planerar vi samhället på ett hållbart sätt och skapar ett gott liv för alla? I höst lanserar GR ett pedagogiskt material där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen. I samband med det erbjuds skolorna ett introduktionspass med processledare från GR.
 

Projekt och verksamheter med egna webbar